ركورد ازدواج (ادامه)
شيردهي بزغاله نر
(ادامه)
حراج بزرگترين الماس جهان در نيويورك
(ادامه)
پير ترين انسان جهان در ژاپن در گذشت
(ادامه)
خفاش خون آشام
(ادامه)
بزرگترين مدرسه دنيا
(ادامه)
گوساله ۶ پاي كامبوجي
(ادامه)
دوقلوهاي از سربهم چسبيده مصري
(ادامه)
كوچكترين ماشين
(ادامه)
سالخورده ترين مرد جهان در ۱۱۴ سالگي درگذشت
(ادامه)
هزاران جمجمه
(ادامه)
گرانترين لباس عروس دنيا
(ادامه)
مردي كه 60 سال حمام نرفته است
(ادامه)
زيردريايي كوچك و تحقيقاتي
(ادامه)
بزرگترين آبشارهاي دنيا
(ادامه)
كوچكترين انجيل جهان
(ادامه)
بزرگترين گاوصندوق
(ادامه)
سنگين ترين تخم مرغ
(ادامه)
تربيت تمساح
(ادامه)
برنامه اي كه جنسيت نويسنده را تشخيص مي دهد
(ادامه)
قور باغه سبز ‚ عمر جاودان هديه ميكند
(ادامه)
نوزادي با ۴ پا
(ادامه)
قطار با سرعت 334 كيلومتر در ساعت
(ادامه)
بلندترين سبيل
(ادامه)
مسابقه غول هاي كوچك
(ادامه)
نوزادي با ۲ سر
(ادامه)
دوقلوهاي هندي
(ادامه)
ظرفي كه طلا را پودر ميكند
(ادامه)
مسابقه تصادف
(ادامه)
بلندترين موي سر
(ادامه)
زني با بلندترين ريش
(ادامه)
كوچكترين قرآن
(ادامه)
بلندترين ديوار جهان
(ادامه)
آدمخوار
(ادامه)
درازترين مار
(ادامه)
زنان صدام
(ادامه)
بزغاله اي با ۲ سر ۴ چشم و ۲ دهان
(ادامه)
كهن سال ترين مرد لرستان
(ادامه)